Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Kontrole zewnętrzne strona główna 

Kontrole zewnętrzne
Wystąpienie pokontrolne skierowane do Rady Gminy
Sobolew
 Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 r.w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 11:08:45, wprowadzający: Mariola Kępka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w okresie od 5 września 2014 r. do 20 listopada 2014 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie księgowości i sprawozdawczości
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 13:08:04 Informację zaktualizowano 2015-03-30 13:11:29, wprowadzający: Mariola Kępka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w zakresie administracji rządowej polegającej na wydawaniu, odmowie oraz cofaniu zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 15:11:41 Informację zaktualizowano 2017-10-06 15:15:35, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku