bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXIV strona główna 

SESJA XXIV
 UCHWAŁA Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:04:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:06:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:07:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:08:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:10:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:12:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:13:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:15:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:16:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:17:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:18:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:19:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXIV/184/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:19:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/185/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:20:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/186/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:21:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/187/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:22:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:55:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/188/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:56:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:57:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/189/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:58:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 12:59:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXIV/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 10:20:59, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl