Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XVIII strona główna 

SESJA XVIII
 UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:48:33 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:57:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:49:59 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:59:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:50:55 Informację zaktualizowano 2013-01-03 12:00:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:51:59 Informację zaktualizowano 2013-01-03 12:01:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:53:28 Informację zaktualizowano 2013-01-03 13:02:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:54:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:04:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:05:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:20:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:21:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/121/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:23:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:24:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:25:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:26:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:27:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/122/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew, na lata: 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.”
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:29:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok”
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:30:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:31:04, wprowadzający: Mariola Kępka
  UCHWAŁA Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie realizacji przez Gminę – prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 13:32:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:32:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/125/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:34:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:35:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:38:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVIII/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:52:11, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku