Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXVIII strona główna 

SESJA XXVIII
 UCHWAŁA NR XXVIII/222/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - - nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:07:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/223/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:10:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/223/2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:11:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/224/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:14:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:15:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:15:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:16:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:17:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/225/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:19:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/225/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:20:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/226/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:21:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/227/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:22:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/228/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:22:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXVIII/228/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:24:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/229/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:25:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/229/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:26:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/230/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/231/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:28:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/232/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:29:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/233/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:30:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVIII/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:00:43, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku