Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XVII strona główna 

SESJA XVII
 UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:44:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:50:20, wprowadzający: Mariola Kępka
  UCHWAŁA Nr XVII /110/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:52:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:54:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XVII/112/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:02:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:07:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:09:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:11:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zbiorczo przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:13:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:14:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:15:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:16:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVII/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:32:06, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku