Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXV strona główna 

SESJA XXV
 U C H W A Ł A Nr XXV/191/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:51:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/192/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:52:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/193/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:53:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/194/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:54:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/195/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:55:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:56:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/197/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:56:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/198/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:57:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:58:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXV/200/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 12:59:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:05:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobolew na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:07:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:11:38, wprowadzający: Mariola Kępka
  Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:13:33 Informację zaktualizowano 2013-10-31 13:14:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXV/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:17:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały XXV/202/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:17:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:20:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:22:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć do WPF
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:23:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/203/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 - 2018.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 13:24:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXV/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 08:45:45, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku