Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada

Karol Marcinkowski - Przewodniczący Rady Gminy Sokół
Maria Hanna Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sobolew
Danuta Maria Błachnio- Radna Rady Gminy Sobolew
Paweł Cyrta - Radny Rady Gminy Sobolew
Jan Krupa - Radny Rady Gminy Sobolew
Marian Lipiec - Radny Rady Gminy Sobolew
Hanna Matyska - Radna Rady Gminy Sobolew
Roman Ochnio - Radny Rady Gminy Trzcianka
Mirosław Owczarczyk - Radny Rady Gminy Chotynia
Henryk Julian Pukaluk - Radny Rady Gminy Gończyce
Anna Sowa - Radna Rady Gminy Kaleń Drugi
Piotr Szewczyk - Radny Rady Gminy Gończyce
Mirosław Śliz - Radny Rady Gminy Godzisz
Rafał Talarek - Radny Rady Gminy Kownacica
Leszek Dariusz Urawski - Radny Rady Gminy Sobolew

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-18 09:46:21 Informację zaktualizowano 2018-05-09 10:10:37, wprowadzający: Mariola Kępka
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 11:07:19, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:45:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:48:47, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:51:03, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oswiadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:53:28, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
``
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:54:22 Informację zaktualizowano 2011-03-08 12:55:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:56:55, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:57:48, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:58:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 12:59:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 13:00:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 13:03:10, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 13:04:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 15:46:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2010 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:18:27 Informację zaktualizowano 2011-07-11 12:27:10, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:21:26 Informację zaktualizowano 2011-07-11 12:28:43, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:23:36, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:32:11, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:33:18, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:34:27, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:35:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:36:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:37:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:38:51, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:39:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:40:36, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:42:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 12:43:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:07:40 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:14:45, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:16:31, wprowadzający: Monika Szymańska
  Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:38:05, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:21:17, wprowadzający: Monika Szymańska
  Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:22:17, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:23:14, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:24:03, wprowadzający: Monika Szymańska
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:25:11, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:25:49, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:26:33, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:27:24, wprowadzający: Monika Szymańska
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:28:08, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:28:50 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:42:51, wprowadzający: Monika Szymańska
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:29:31 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:43:47, wprowadzający: Monika Szymańska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:07:45, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:08:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:10:09, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:11:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:13:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:14:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:15:14, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:16:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:16:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:17:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:18:38, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:19:35, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:20:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:21:13, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 12:19:23 Informację zaktualizowano 2014-03-11 12:21:02, wprowadzający: Mariola Kępka
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:16:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:18:24, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:19:47, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:21:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:22:21, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:23:19, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:24:09, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:25:13, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:26:13, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:29:40, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:30:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:31:58, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 19:32:57, wprowadzający: Mariola Kępka
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNY KONIEC KADENCJI
2010- 2014
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 09:34:32, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:01:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:02:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:03:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:04:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:05:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:06:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:08:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:14:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:16:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:17:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:18:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:19:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:21:53, wprowadzający: Mariola Kępka
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
2014-2018
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:35:19 Informację zaktualizowano 2015-01-29 21:18:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:38:05 Informację zaktualizowano 2015-01-29 21:11:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:40:14 Informację zaktualizowano 2015-01-29 21:34:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:44:39 Informację zaktualizowano 2015-01-29 21:47:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:46:36 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:02:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:49:06 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:05:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:50:46 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:07:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:53:09 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:08:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:54:58 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:10:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:56:37 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:19:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:58:07 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:29:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 17:59:22 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:35:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:00:43 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:37:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 18:02:17 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:38:44, wprowadzający: Mariola Kępka
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2014 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:33:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:35:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:41:52, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:43:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:44:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:46:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:47:01, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:48:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:49:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:50:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:51:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:52:15, wprowadzający: Mariola Kępka
  Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 08:53:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia-początek kadencji
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:48:22, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku