Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA IV strona główna 

SESJA IV
 uchwała Nr IV 24 2011 z dnia 10 marca 2011 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:07:06, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr IV/24/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:40:25 Informację zaktualizowano 2011-03-30 15:43:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr IV 25 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - nieruchomości gruntowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:45:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr IV 26 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew - darowizny nieruchomości.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:46:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie apelu do Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:48:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr IV 28 2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:49:11, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr IV/28/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:50:25 Informację zaktualizowano 2011-03-30 15:53:30, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr IV 29 2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie uchwalena Gminnego Programu Przeciwdziałąnia Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:54:40, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr IV/29/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 15:56:22 Informację zaktualizowano 2011-03-30 15:57:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr IV/30/2011 z dnia 10 marca 2011 r., zmieniająca uchwałę Nr III/22/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację – przez Gminę Sobolew – projektu pn.: “Warto zmieniać siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 09:31:00, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 10 marca 2011 r., uchylająca uchwałę Nr III/21/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 stycznia 2011 r., w sprawie oddania w użyczenie – na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu Drugim – zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 09:35:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 10 marca 2011 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 09:37:21, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 2 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2011+.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 09:38:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-31 09:41:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół Nr IV/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 11:18:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku