Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Klauzule RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Klauzule RODO strona główna 

Klauzule RODO
 klauzula RODO DOWODY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 16:10:45, wprowadzający: Andrzej Koszutski
 Klauzula RODO USC.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 09:43:27, wprowadzający: Andrzej Koszutski
 Klauzula RODO ewidencja.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 09:56:22, wprowadzający: Andrzej Koszutski
wersja do druku