Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXX strona główna 

SESJA XXX
 UCHWAŁA NR XXX/242/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:11:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/243/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:12:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/244/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:13:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/245/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:14:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/246/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew, w czasie przekraczającym wymiar zajęć.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:15:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/247/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:16:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/248/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:17:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXX/249/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:23:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXX/250/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:24:28, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:26:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:30:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:31:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:33:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:34:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXX/251/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:34:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:36:42, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:37:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 15:38:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXX/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 16:11:48, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku