Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
° Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
° Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
° Regulamin GKRPA w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie strona główna 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zarządzenie nr 2/2017 dot zmian w składzie GKRPA
w Sobolewie
 Zarzadzenie nr 2 .2017 w sprawie zmian w składzie komisji alkoholowej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 12:53:50, wprowadzający: Monika Szymańska
Skład członków GKRPA w Sobolewie
 skład członków GKRPA w Sobolewie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 12:55:07, wprowadzający: Monika Szymańska
UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 Z DNIA 30 MARCA 2017
 Uchwała nr XXVI185.2017 RG SOBOLEW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:02:38, wprowadzający: Monika Szymańska
Gminny Program Profilkatyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 2017
 Gminny Program profilaktyki i rozwiazywania pr.alkoh 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:30:34, wprowadzający: Monika Szymańska
Uchwała nr XXVI/186 2017
 Uchwała nr XXVI 186.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:33:07, wprowadzający: Monika Szymańska
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii 2017
 Gminny Progarm Przeciwdziałania narkomaii 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:40:12, wprowadzający: Monika Szymańska
Uchwała nr XXVIII/164/2010
 Uchwała nr XXVIII 164 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:42:52, wprowadzający: Monika Szymańska
Uchwała XXXI 257
 Uchwała nr XXXI 257.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 13:55:12, wprowadzający: Monika Szymańska
Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 30.12.2016 w
sprawie ustalenia zasad i zakresu kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Sobolew

wzór upowaznienia

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedazy alkoholu

protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

 zarzadzenie nr 62.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 14:24:50, wprowadzający: Monika Szymańska
Harmonogram planowanych kontroli
 harmonogram planowanych kontroli.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 10:05:49, wprowadzający: Monika Szymańska
Harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w Gminie Sobolew 2018
 harmonogram kontroli.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 14:30:21, wprowadzający: Monika Szymańska

Zobacz:
   Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
   Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
   Regulamin GKRPA w Sobolewie
wersja do druku