Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA II strona główna 

SESJA II
 Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:49:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:11:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:12:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Objaśnienia do uchwały WPF 2011-2017.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:13:27, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:17:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 1 - planowane dochody budżetu na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:19:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela 2 - planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:20:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:21:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 4 - plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:25:23, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 5 - plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:27:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:28:06, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2 dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu przedmiotem należącym i nie należącym do sektora finans.publicznych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:35:28, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 3 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:36:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 Gminny Program.....alkoholowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:39:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 UZASADN. do Uchwały BUDŻETU GMINY NA 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:40:14, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Plany finansowe szkół i przedszkoli na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:41:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 UCHWAŁA II.10.2010 z 30.12.2010 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:46:10, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 1 Uchwała II.10.2010 z 30.12.2010 Limit wyd na plany inwest 2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:47:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:52:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:53:49, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:56:24, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół II/2010
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:58:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku