Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXXII strona główna 

SESJA XXXII
 UCHWAŁA NR XXXII/258/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony – zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:33:47 Informację zaktualizowano 2014-11-11 13:35:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXII/259/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:37:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXII/260/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:40:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:41:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXII/262/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:43:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:46:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXII/264/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:47:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXII/265/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sobolewie – ul. Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa”.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:48:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA XXXII/266/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:50:37, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:52:17, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:53:05 Informację zaktualizowano 2014-11-11 13:55:41, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:54:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 13:57:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:00:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:02:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/267/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:05:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/267/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:07:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/267/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:08:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXXII/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:14:54, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku