Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXXIII strona główna 

SESJA XXXIII
  UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:22:10, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:23:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:24:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:28:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:30:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:32:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/269/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:35:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/269/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:36:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:39:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:41:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:43:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXXIII/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-11 14:44:54, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku