Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XII strona główna 

SESJA XII
 UCHWAŁA Nr XII/72/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diety przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:10:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XII/73/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:14:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 1 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:27:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 2 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:29:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 3 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:35:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr. 4 do uchwały Nr XII/73/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:38:28, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XII/74/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:40:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XII/74/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:42:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/75/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:44:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/76/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:45:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/77/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:47:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/78/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew – środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:48:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XII/79/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 11:50:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XII/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 12:00:17, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku