Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA III strona główna 

SESJA III
 Uchwała Nr III/14/2011 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:28:18, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/15/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:36:48, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/16/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni w i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:39:11, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/17/2011 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:43:43, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/18/2011 w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie, na 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 11:45:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:00:30, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:08:38, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:09:34, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/20
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:12:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała nr III/19/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:15:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do Uchwały Nr III/19/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:17:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/20/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:19:42, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do Uchwały Nr III/20/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:20:38, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/21/2011 w sprawie oddania w użyczenie - na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu Drugim - zabudowanej nieruchomosci, stanowiącej własność Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:23:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/22/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację - przez Gminę Sobolew - projektu pn.: "Warto zmieniać siebie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:26:18, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr III/23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:29:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół III/2011
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 10:27:03, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku