Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XX strona główna 

SESJA XX
 UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:20:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 5 do uchwały Nr XX/127/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:25:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 6 do uchwały Nr XX/127/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:26:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały nr XX/127/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:27:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:30:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:31:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:33:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:35:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:37:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:37:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/133/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:39:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XX/133/2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:40:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:44:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/135/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:45:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XX/135/2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:46:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XX/136/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:47:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XX/137/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:48:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/138/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:49:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XX/138/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:50:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/139/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:53:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/140/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:54:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XX/141/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:55:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XX/142/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 13:57:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/142/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 14:00:39, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 14:01:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 14:02:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XX/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-03-20 10:04:17, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku