Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XIV strona główna 

SESJA XIV
 UCHWAŁA Nr XIV/90/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:08:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:11:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/92/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:13:27, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:18:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały nr XIV/92/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:20:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:22:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/93/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:24:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:26:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:27:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:29:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:33:25, wprowadzający: Mariola Kępka
  U C H W A Ł A Nr XIV/98/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:49:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:51:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:53:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 13:55:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XIV/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 09:02:40, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku