bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVII strona główna 

SESJA XVII
 UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:44:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:50:20, wprowadzający: Mariola Kępka
  UCHWAŁA Nr XVII /110/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:52:48, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 10:54:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XVII/112/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:02:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:07:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:09:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:11:19, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zbiorczo przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:13:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:14:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:15:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz przedsięwzięć
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:16:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVII/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 11:32:06, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl