Ogłoszenie o zamówieniu 28.12.2021r

SWZ z załącznikami 28.12.21r

Załącznik nr 5 Przedmiar robót

28.12.2021r Załączniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-12-28 16:40:59 | Data modyfikacji: 2022-01-05 15:08:37.
 12.01.22 r Informacja o środkach przeznaczoncyh na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 09:29:46.
 12.01.2022r. Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:06:05.

17.01.2022r. Ogłoszenie o wynikach postępowania-unieważnienie

17.01.21r Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.06.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2022-01-17 15:47:54 | Data modyfikacji: 2022-06-13 15:59:30.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2022-01-17 15:47:54
Data modyfikacji: 2022-06-13 15:59:30
Opublikowane przez: Agata Kostecka