Ogłoszenie o zamówieniu 25.11.2021r

SWZ z załącznikami 25.11.21r

Załączniki w wersji edytowalnej -25.11.2021

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-25 14:41:39 | Data modyfikacji: 2021-11-25 16:12:53.

3.12.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 09:37:32 | Data modyfikacji: 2021-12-03 09:40:17.
 3.12.2021r. Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:55:15.
 13.12.2021r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:58:28 | Data modyfikacji: 2021-12-14 08:51:34.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:58:28
Data modyfikacji: 2021-12-14 08:51:34
Opublikowane przez: Agata Kostecka