Ogłoszenie o zamówieniu 14.05.2021r

SIWZ z zalącznikami 14.05.2021r

Załączniki w wersji edytowalnej 14.05.2021r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-05-14 15:04:06 | Data modyfikacji: 2021-05-14 15:17:22.
 31.05.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-05-31 11:51:00.
 1.06.2021r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:33:08.
 15.06.2021 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-15 16:29:32 | Data modyfikacji: 2021-06-15 16:33:52.
 21.06.2021r. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz zawiadomienie o wyborze

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-21 15:02:39.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. IV, V, VI 12.07.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:54:40 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:55:36.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:54:40
Data modyfikacji: 2021-07-12 14:55:36
Opublikowane przez: Agata Kostecka