17.09.2021r Ogłoszenie o zamówieniu

17.09.2021r SWZ z załącznikami

Załączniki w wersji edytowalnej 17.09.2021

Załacznik nr 5 Dokumentacja projektowa 17.09.21

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-17 15:46:18 | Data modyfikacji: 2021-09-17 15:50:19.
 01.10.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-01 16:50:42.
 04.10.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-04 11:18:28.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-11 15:46:41.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.10.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-13 11:20:53.
 21.10.2021r Powiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-21 12:13:10.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-10-21 12:13:10
Opublikowane przez: Agata Kostecka