Ogłoszenie o zamówieniu 26.02

SWZ z załącznikami 26.02.21r.

Załączniki w wersji edytowalnej 26.02.2021r

Załącznik nr 7 PFU

Zał. 8 Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w Gończycach - 26.02.2021

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 16:41:32 | Data modyfikacji: 2021-03-01 22:34:53.
WYJAŚNIENIA SWZ
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-05 15:54:17.

5.03.2021 Odpowiedzi na pytania

10.03.2021r Odpowiedź na pytania do SWZ

16.03.2021r Odpowiedź na pytania do SWZ

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-05 15:56:01 | Data modyfikacji: 2021-03-16 15:43:50.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 10.03.21

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-10 15:30:25 | Data modyfikacji: 2021-03-10 15:32:41.

19.03.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-19 13:07:10 | Data modyfikacji: 2021-03-19 13:08:15.

19.03.2021r. Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:51:40 | Data modyfikacji: 2021-03-22 10:52:50.

Ogłoszenie o wyniku postępowania/unieważnienie 22.03.2021r.

22.03.2021r Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:41:59 | Data modyfikacji: 2021-03-22 15:44:31.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:41:59
Data modyfikacji: 2021-03-22 15:44:31
Opublikowane przez: Agata Kostecka