28.07.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu

28.07.2021 r SWZ z załącznikami

Załączniki w wersji edytowalnej 28.07.2021r

Załącznik nr 7 PFU 28.07.2021r.

Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa 28.07.21r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:25:23 | Data modyfikacji: 2021-07-28 13:48:44.
 10.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:04:20.
Nowy termin składania ofert: 17.08.2021r. g.09:00
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:05:51.
 10.08.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:08:02.
 13.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-13 13:54:27.
 13.08.2021r. Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-13 13:55:07 | Data modyfikacji: 2021-08-13 13:57:54.
 17.08.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-17 11:06:11.
 Informacja z otwarcia ofert 17.08.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-17 15:05:32.
 18.08.2021r Ogłoszenie o wyniku postęowania Uniewaznienie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:08:35.
 18.08.2021r Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:09:58.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:09:58
Opublikowane przez: Agata Kostecka