13.08.2021r Ogłoszenie o zamówieniu

13.08.2021r SWZ z załącznikami

Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załaczniki w wersji edytowalnej 13.08.2021

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-13 17:04:23 | Data modyfikacji: 2021-08-13 17:08:09.
 19.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:29:53.
 20.08.2021r. Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-20 15:52:11.

23.08.2021r. Informacja o środkach Sobolew

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 10:50:40 | Data modyfikacji: 2021-08-23 14:18:40.
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH NA
SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: –
kwotę 880 000,00 zł
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 11:29:38.
 23.08.2021 r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-23 14:51:17.
 17.209.2021 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:18:39.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:18:39
Opublikowane przez: Agata Kostecka