20.08.2021r Ogłoszenie o zamówieniu

20.08.2021r SWZ z załącznikami

Załaczniki w wersji edytowalnej 20.08.2021

Załącznik nr 7 PFU 20.08.2021r.

Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa 20.08.21r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-20 14:26:28 | Data modyfikacji: 2021-08-20 16:51:34.
 26.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-26 15:47:09.
 27.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-30 15:08:43.
 02.09.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-02 16:04:37.

3.09.2021 r Pytania i odpowiedzi

Decyzje- złącznik nr 1 do pytań i odp z dn. 3.09.2021r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-03 14:38:33 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:43:01.

3.09.2021r Zmiana SWZ

Zaktualizowany załącznik nr 5 do SWZ

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-03 15:19:35 | Data modyfikacji: 2021-09-03 15:22:50.
 06.09.2021r Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-06 11:27:58.
 06.09.2021 r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-06 13:43:50.
 7.09.2021r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-07 15:22:36.
 7.09.2021r Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-07 15:23:25.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-09-07 15:23:25
Opublikowane przez: Agata Kostecka