Zobacz:
 II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE  .  Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew  .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej  .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew  .  Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m .  Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/2017 .  Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew” .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r.  .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r.  .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi .  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew  . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: