4.11.2021r Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 4.11.21r

Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej -Zagospodarowanie 2022

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-04 17:07:40 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:48:07.
 8.11.2021r ZMIANA ZAPISÓW SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-08 14:50:43.
 15.11.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:43:41.
 Informacja z otwarcia ofert 15.11.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-15 15:37:24.
 17.11.2021r Zawiadomienie o unieważnieniu części 6 postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-17 13:50:11.
 Unieważnienie - Ogłoszenie o wynikach postępowania 17.11.2021r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-17 14:03:16.
 24.11.2021r Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Cz. I-V

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-24 15:58:37.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-11-24 15:58:37
Opublikowane przez: Agata Kostecka