Ogłoszenie o zamówieniu 9.03.2021r

SWZ z załącznikami 9.03.21r

Załączniki w wersji edytowalnej 9.03.2021r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-09 17:08:58 | Data modyfikacji: 2021-03-09 17:11:38.
Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu i SWZ

12.03.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

12.03.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

12.03.2021r . Zmiana SWZ

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-12 15:58:02 | Data modyfikacji: 2021-03-12 16:25:31.

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 17.03

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:02:49.

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2021r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-17 16:00:58 | Data modyfikacji: 2021-03-17 16:02:31.

26.03.2021r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-03-26 13:42:47 | Data modyfikacji: 2021-03-26 13:46:54.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-03-26 13:42:47
Data modyfikacji: 2021-03-26 13:46:54
Opublikowane przez: Agata Kostecka