Ogłoszenie o zamówieniu 07.10.2021r

07.10.2021r SWZ z załącznikami

Załacznik nr 5 do SWZ Harmonogram jazdy

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-07 17:48:59 | Data modyfikacji: 2021-10-07 17:51:24.
ZMIANA ZAPISÓW SWZ
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:28:31.
 08.10.2021r Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:29:02.
 Załaczniki w wersji edytowalnej dowóz.2021r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-13 08:17:23.
 15.10.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-15 10:59:44.
 15.10.2021 r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:18:41.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.10.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-28 16:46:05.
 05.11.2021r Powiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-11-05 15:39:37.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-11-05 15:39:37
Opublikowane przez: Agata Kostecka