25.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-25 16:00:05.

SWZ 25.06.2021r

Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-25 16:28:57 | Data modyfikacji: 2021-06-25 16:31:15.
 Załaczniki w wersji edytowalnej 25.07.2021r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-25 16:36:00.
Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu i SWZ

06.07.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:03:28 | Data modyfikacji: 2021-07-06 10:04:57.
 6.07.2021r Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-07-06 17:34:51.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 14.07.2021r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-14 15:05:07.
WYJAŚNIENIA SWZ
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-21 16:00:34.
 21.07.21r pytania i odpowiedzi do SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-21 16:02:47.
 21.07.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-21 16:04:35.
 21.07.2021r Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-21 16:19:01.
Nowy termin składania ofert: 30.07.2021r. g.11:00
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-26 14:39:22.
 26.07.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-26 14:40:34.
 26.07.2021r. Zmiana SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-26 14:41:21.
 27.07.2021 r pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:54:42.
 30.07.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-30 12:15:13.
 30.07.2021 r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-30 14:16:59.

04.08.2021r Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie

4.08.21r Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-04 15:48:25 | Data modyfikacji: 2021-08-04 15:54:20.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-08-04 15:48:25
Data modyfikacji: 2021-08-04 15:54:20
Opublikowane przez: Agata Kostecka