Ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2021r

SWZ z załącznikami 27.05.21r

Załacznik nr 5 Dokumentacja projektowa

Załączniki w wersji edytowalnej 27.05.2021r

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-05-27 18:22:32 | Data modyfikacji: 2021-05-27 18:27:57.
 8.06.2021r Pytania i odpowiedzi do SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-08 15:06:22.
 8.06.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-08 16:00:32.
 8.06.2021r Modyfikacja SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-08 16:01:02.
 11.06.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-11 13:21:04.
 11.06.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-11 15:06:19.
 Ogłoszenie o unieważnieniu postęowania 18.06.2021r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:42:47.
 18.06.2021r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:43:37 | Data modyfikacji: 2021-06-18 14:44:37.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:43:37
Data modyfikacji: 2021-06-18 14:44:37
Opublikowane przez: Agata Kostecka