Zobacz:
 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag .  Wykonanie usługi stworzenia i wdrożenia bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Sobolew .  Wykonanie usługi stworzenia i wdrożenia bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Sobolew- II postępowanie .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Sobolew. .  Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Sobolew w ramach Projektu pod Biało-czerwoną .  Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sobolewie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  .  Wycinka i sprzedaż drzew stanowiących własność Gminy Sobolew .  Wycinkę drzew stanowiących własność Gminy Sobolew .  Wycinkę drzew stanowiących własność Gminy Sobolew .  „ Wycinkę drzew stanowiących własność Gminy Sobolew” .  Dostawa i zakup urządzeń peryferyjnych w ramach projektu grantowego ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 338 732,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. .  Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt .  Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” .  Dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa zestawu interaktywnego, kamerki internetowej oraz aparatu fotograficznego w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” .  Dostawa wraz z montażem zestawów interaktywnych w ramach projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: