30.07.2021r Ogłoszenie o zamówieniu

30.07.2021r SWZ z załącznikami

Załacznik nr 5 Dokumentacja projektowa

Załaczniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-30 14:45:30.
 10.08.2021r. Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 15:40:16.
Nowy termin składania ofert: 19.08.2021r. g.09:00
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 15:40:42.
 10.08.2021rr. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-10 15:42:40.
 13.08.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-13 13:39:32.
 16.07.2021r Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:25:37.
 19.08.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:04:30.
 19.08.2021 r Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:05:30.
 24.09.2021 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-24 16:01:31.
 18.10.2021r Zawiadomienie o o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-18 15:59:24.
 25.10.2021r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:04:26.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:04:26
Opublikowane przez: Agata Kostecka