Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2021r

SIWZ z zalącznikami 20.05.2021r

Załączniki w wersji edytowalnej 20.05.2021r

Załącznik nr 5 Przedmiar robót 20.05.2021r.

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 14:55:30 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:04:04.

1.06.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

1.06.2021r. Zmiana SWZ ul. Leszowa

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:51:52 | Data modyfikacji: 2021-06-01 16:06:15.
 07.06.2021r. Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-07 12:55:38.
 Informacja z otwarcia ofert 07.06.2021r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:41:40.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.6.2021

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-23 12:54:06.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-06-23 12:54:06
Opublikowane przez: Agata Kostecka