10.06.21r Ogłoszenie o zamówieniu

10.06.21 SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej 10.06.2021r.

Załacznik nr 7 PFU 10.06.2021r

Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa 10.06.21

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-10 16:56:22 | Data modyfikacji: 2021-06-10 17:04:38.
 24.06.2021r Pytania i odpowiedzi do SWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-24 09:49:42.
Nowy termin składania ofert:9.07.2021r. g. 8:30
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-24 09:50:26 | Data modyfikacji: 2021-06-24 09:51:14.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 24.06.2021r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-24 09:52:23.

24.06.2021r. Informacja o zmianie zapisów SWZ

Zaktualizowany załacznik nr 7 SWZ - PFU - 24.06.2021r

Załacznik nr 2 do PFU

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-06-24 09:54:29 | Data modyfikacji: 2021-06-24 09:57:51.
WYJAŚNIENIA SWZ

02.07.2021 r Pytania i odpowiedzi do SWZ

 

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-07-02 10:22:01 | Data modyfikacji: 2021-07-02 10:25:29.
09.07.2021 Informacja o środkach. Sobolew
 09.07.2021 Informacja o środkach. Sobolew.pdf

Opublikowane przez: Marcin Świąder | Data wprowadzenia: 2021-07-09 10:08:13.
 Ogłoszenie o wynikach postępowania 13.07.2021r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:06:40.
 13.07.2021 r Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:08:41.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:08:41
Opublikowane przez: Agata Kostecka