SESJA XII

 UCHWAŁA Nr XII/82/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:34:03 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/83/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:37:35 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/84/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:40:04 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/85/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:41:46 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA Nr XII/86/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:43:32 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA NR XII/87/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2020 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:45:47 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:35:45.
 UCHWAŁA NR XII/88/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:49:16 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/89/2019 Rady Gminy Sobolew z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:50:18 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/90/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:55:52 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/91/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:00:05 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 UCHWAŁA Nr XII/92/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:03:03 | Data modyfikacji: 2019-12-31 09:51:34.
 Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:07:35 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:16:10.
 UCHWAŁA NR XII/94/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:14:20 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:17:27.
  Protokół nr XII/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:12:48 | Data modyfikacji: 2020-03-25 10:17:02.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI . 
Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:12:48
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:17:02
Opublikowane przez: Mariola Kępka