UCHWAŁA NR XXII/172/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony – zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:38:23 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:45:25.

Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:26:24 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:39:21.

Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:30:41 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:39:43.

Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Gończyce

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:46:58 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:48:29.

Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:49:47 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:53:24.

Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:55:05 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:56:11.

Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:57:30 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:58:26.

Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:59:17 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:01:20.

Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:01:53 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:03:15.

Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:03:56 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:04:51.

Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020-2025

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:05:33.

Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:07:08 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:08:07.

Protokół nr XXII.2020

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:56:06 | Data modyfikacji: 2021-01-22 14:58:17.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:56:06
Data modyfikacji: 2021-01-22 14:58:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka