SESJA XV

 UCHWAŁA NR XV/111/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobolew na rok szkolny 2019/2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:47:14.
 UCHWAŁA NR XV/112/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:49:24.
 UCHWAŁA NR XV/113/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:54:56.
 Protokół nr XV.2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:57:07 | Data modyfikacji: 2020-03-25 10:34:17.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI . 
Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:57:07
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:34:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka