UCHWAŁA NR XX/152/2020 RADY GMINY SOBOLEW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:31:59.
 UCHWAŁA NR XX/153/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:34:07.
 UCHWAŁA Nr XX/154/2020 RADY GMINY SOBOLEW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:36:24 | Data modyfikacji: 2020-11-05 09:43:29.
 UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY GMINY SOBOLEW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:37:35.
 Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2025

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:39:50 | Data modyfikacji: 2020-11-05 09:45:53.
 UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:42:43 | Data modyfikacji: 2020-11-05 09:48:05.
 Protokół nr XX.2020.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:02:05 | Data modyfikacji: 2020-12-04 10:02:41.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:02:05
Data modyfikacji: 2020-12-04 10:02:41
Opublikowane przez: Mariola Kępka