SESJA XIV

 Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:59:06 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:38:26.
 Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:14:23 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:38:26.
 Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2020 r

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:06:15 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:38:26.
 Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:08:01 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:38:26.
 Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:09:54 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:38:26.
 Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:11:38 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:40:14.
 Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:12:21 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:40:14.
 Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:14:28 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:40:14.
 Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:24:38 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:40:14.
 Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:26:44 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:42:02.
 Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:34:16 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:42:02.
 Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020-2025.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:36:06 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:43:37.
 Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:37:53 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:54:38.
 Protokół nr XIV/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:17:54 | Data modyfikacji: 2020-03-25 10:27:17.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI . 
Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:17:54
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:27:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka