UCHWAŁA Nr XXIV/200/2021 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:04:50 | Data modyfikacji: 2021-02-17 09:06:08.
 UCHWAŁA NR XXIV/201/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:05:32 | Data modyfikacji: 2021-02-17 09:06:34.
 Uchwała Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:07:39.
 UCHWAŁA NR XXIV/203/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:09:56.
 Protokół nr XXIV.2021

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-04-21 09:54:49 | Data modyfikacji: 2021-04-21 10:02:21.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-04-21 09:54:49
Data modyfikacji: 2021-04-21 10:02:21
Opublikowane przez: Mariola Kępka