UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:30:21 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:32:50.

Uchwała Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Sobolew z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Sobolew na 2021 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:36:07 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:37:06.
 Uchwała Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:38:14.
 Uchwała Nr XXIII/187/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Sobolew w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:39:47.
 UCHWAŁA NR XXIII/188/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:41:03.
 UCHWAŁA NR XXIII/189/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:44:04.
 UCHWAŁA NR XXIII/190/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2021 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:45:02.
 UCHWAŁA NR XXIII/191/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:47:19.
 UCHWAŁA NR XXIII/192/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:48:39.
 UCHWAŁA NR XXIII/193/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:49:58.
 UCHWAŁA NR XXIII/194/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:50:59.
 Uchwała Nr XXIII/195//2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2025.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:52:02 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:56:41.
 UCHWAŁA NR XXIII/196/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:53:21.
 Uchwała Nr XXIII/197//2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:56:03 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:57:19.
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2021

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 08:58:34 | Data modyfikacji: 2021-02-17 08:59:24.
 Uchwała nr XXIII/199/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:00:25.
 Protokół nr XXIII.2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-04-21 09:45:35 | Data modyfikacji: 2021-04-21 09:46:15.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-04-21 09:45:35
Data modyfikacji: 2021-04-21 09:46:15
Opublikowane przez: Mariola Kępka