Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:30:13 | Data modyfikacji: 2020-12-04 11:06:04.
 Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:30:53.
 Uchwała Nr XXI/160/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:36:52.
 Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:40:29.
 Uchwała Nr XXI/162/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:43:55.
 Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:46:24.
 Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:47:52.
 Uchwała Nr XXI/165/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:52:01.
 Uchwała Nr XXI/166/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:54:04.
 Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:55:48.
 Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:57:49.
 Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:59:13.
 Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobolew, na niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącej własność osoby fizycznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:00:35.
 Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:01:57.
 Protokół nr XXI.2020..pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:03:22 | Data modyfikacji: 2020-12-04 11:07:27.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:03:22
Data modyfikacji: 2020-12-04 11:07:27
Opublikowane przez: Mariola Kępka