UCHWAŁA Nr VI/42/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia inkasenta – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:12:17.
 UCHWAŁA Nr VI/43/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:14:10.
 UCHWAŁA Nr VI/44/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2019 roku”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:21:44.
 Protokół nr VI.2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:26:20 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:13:50.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:26:20
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:13:50
Opublikowane przez: Mariola Kępka