Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2019.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 11:20:35.
 Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:21:41.
 Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:23:54.
 Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych – bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiący własność Gminy Sobolew - w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawki procentowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:27:50.
 Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na skargę – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:33:57 | Data modyfikacji: 2020-07-30 12:40:24.
 Uchwała Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobolew na rok szkolny 2020/2021.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:35:36.
 Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:38:45 | Data modyfikacji: 2020-07-30 12:43:15.
 Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 12:40:02 | Data modyfikacji: 2020-07-30 12:44:31.
 Protokół nr XVIII.2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:43:55 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:48:21.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:43:55
Data modyfikacji: 2020-08-06 10:48:21
Opublikowane przez: Mariola Kępka