UCHWAŁA NR XIII/95/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylająca uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony – zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:20:30.
 UCHWAŁA Nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:22:54.
 UCHWAŁA Nr XIII/97/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:26:44.
  Protokół nr XIII/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:13:34.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-01-27 13:13:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka