UCHWAŁA NR XVI/114/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:35:46.
 UCHWAŁA NR XVI/115/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:37:58.
 UCHWAŁA NR XVI/116/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/98/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:40:31.
 UCHWAŁA Nr XVI/117/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:43:15.
 UCHWAŁA NR XVI/118/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:45:21.
 UCHWAŁA NR XVI/119/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:47:26.
 UCHWAŁA NR XVI/120/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:49:24.
 UCHWAŁA NR XVI/121/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:51:49.
 UCHWAŁA NR XVI/122/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:54:20.
 UCHWAŁA NR XVI/123/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:56:35.
 UCHWAŁA NR XVI/124/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie wykonania zadania bieżącego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew - Kownacica - Gończyce (Gmina Sobolew).

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:03:15.
  UCHWAŁA NR XVI/125/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na skargę – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:05:39.
 UCHWAŁA NR XVI/126/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:09:19.
  Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020-2025.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:22:05 | Data modyfikacji: 2020-04-28 14:22:27.
  Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:26:01 | Data modyfikacji: 2020-04-28 14:26:18.
 Protokół nr XVI.2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:19:46 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:26:45.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:19:46
Data modyfikacji: 2020-08-06 10:26:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka