Uchwała Nr XXVIII/227/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 13:51:18.
 Uchwała Nr XXVIII/228/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:27:43.
 Uchwała Nr XXVIII/229/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:28:30.
 Uchwała Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:29:32 | Data modyfikacji: 2021-08-05 14:39:20.
 Uchwała Nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:41:22.
 Uchwała Nr XXVIII/232/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszt odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadającej Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:42:41.
 Uchwała Nr XXVIII/233/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:43:54 | Data modyfikacji: 2021-08-05 14:51:41.
 Uchwała Nr XXVIII/234/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:44:58 | Data modyfikacji: 2021-08-05 14:52:11.
 Uchwała Nr XXVIII/235/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:45:39.
 Uchwała Nr XXVIII/236/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:47:18.
 Uchwała Nr XXVIII/237/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:48:07.
 Uchwała Nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (gmina Sobolew) – etap II

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:48:50.
 Uchwała Nr XXVIII/239/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:49:39.
 Uchwała Nr XXVIII/240/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:50:19.
 Uchwała Nr XXVIII/241/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych na terenie gminy Sobolew przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:51:06.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:51:06
Opublikowane przez: Mariola Kępka